Lĩnh vực hoạt động

giảng dạy và đào tạo

GIẢNG DẠY – ĐÀO TẠO

thiết kế

TƯ VẤN THIẾT KẾ

BIM

OUTSOURCE – BIM MODEL

Đội Ngũ Giảng Viên

Nguyễn Quốc Hùng

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Trần Văn Thắng

KS. Trần Văn Thắng

Trần Xuân Ba

Th.S Trần Xuân Ba

Lê Thị Bích Phương

KS. Lê Thị Bích Phương

Hà Ngọc Tuấn

Th.S Hà Ngọc Tuấn

KS. Đặng Văn Chức

KS. Phạm Quốc Đạt

Th.S Nguyễn Công Trình

Tin Tức & Sự Kiện

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM