Lĩnh vực hoạt động

giảng dạy và đào tạo

GIẢNG DẠY – ĐÀO TẠO

thiết kế

TƯ VẤN THIẾT KẾ

BIM

OUTSOURCE – BIM MODEL

Đội Ngũ Giảng Viên

Ts. Trần Hữu Bằng

Trần Xuân Ba

TH.s Trần Xuân Ba

KS. Đặng Văn Chức

KS. Phạm Quốc Đạt

Lê Thị Bích Phương

KS. Lê Thị Bích Phương

Đội Ngũ Phát Triển Thị Trường

Lương Chí Linh

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM